Sem iskustva koje je sačinjeno od preko impresivnih 300 implementiranih projekata, od čega je više od 140 urađeno u saradnji sa lokalnim samoupravama nudimo i punu paletu usluga neophodnih da bi svaki projekat ispunio svoje zacrtane ciljeve. 

U zavisnosti od veličine i prirode projekta, kao i potreba klijeneta, naše usluge u ovoj tematskoj oblasti uključuju:  

  • Pripremu i realizacija projekta (priprema predloga projekata, priprema konkursne dokumentacije, sprovođenje projekata i programa) za finansiranje iz međunarodnih i domaćih fondova
  • Podrška u pripremi i implementaciji projekata kapitalnih investicija
  • Priprema tenderskih dokumentacija po EU standardima
  • Monitoring i evaluacija – praćenje, nadzor i evaluacija uspešnosti realizacije projekta ili programa, procena performansi i efikasnosti organizacije
  • Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“

Reference:

MSP Konsalting
Zelena Gora 29
Kraljevo 36000

Phone: +381 36 319840
Mobile: +381 63 81 95 939
email: msp@msp.co.rs