• Upravljanje ljudskim resursima i razvoj ljudskih resursa u javnim službama. Javni servis treba da motiviše zaposlene, podstiče lojalnost i na taj način obezbedi dobro pružanje usluga uspostavljanjem podsticajnih struktura i optimalnih sistema u karijeri. Savetujemo partnere tokom čitavog ciklusa upravljanja ljudskim resursima, od zapošljavanja i imenovanja, preko procene efikasnosti i poređenja, do naknada i izlaska iz javnog sektora.
  • Podrška HR sektorima u uvođenju savremenih metoda za razvoj upravljanja ljudskim resursima i ljudskih resursa, uključujući uvođenje internih programa stručnog usavršavanja.
  • Pripremu i izvođenje stručnih i opštih menadžment treninga na teme: komunikacija, timski rad, upravljanje promenama, PR, organizacioni razvoj, upravljanje dokumentacijom, poslovna administracija, upravljanja ljudskim resursima, finansijsko upravljanje, javne nabavke i restrukturiranje sa reorganizacijom.
  • Stručne obuke i konsultantske usluge za jačanje ljudskih kapaciteta u upravljanju imovinom.
  • Obuka za upravljanje projektima i investicijama.
  • Alternativni izvori finansiranja .

MSP Konsalting
Zelena Gora 29
Kraljevo 36000

Phone: +381 36 319840
Mobile: +381 63 81 95 939
email: msp@msp.co.rs