Promene koje se očekuju u lokalnim upravama, javnim komunalnim preduzećima i budžetskim institucijama podrazumevaju prenošenje evropskih standarda, racionalizaciju broja zaposlenih, privatizaciju javnih komunalnih preduzeća i uspostavljanje njihovog tržišnog funkcionisanja. Za ovakav „pozitivan razvoj“, neophodan je stručni i sistematski pristup u upravljanju promenama kroz razvoj organizacije.

Da li lokalne uprave mogu vršiti određene javne funkcije na zadovoljstvo građana, zavisiće od toga da li imaju na raspoalganju potrebne kompetencije, kapacitete, resurse i prostor za manevrisanje. Osnovna pitanja su reorganizacija ovlašćenja u odlučivanju, zadacima i resursima među različitim nivoima političkog i administrativnog sistema na osnovu principa supsidijarnosti, kao i izvršenja javnog delovanja na zadovoljstvo građana.

Kroz jedan od najinovativnijih i najdugotrajnijih programa podrške lokalnim samoupravama u ovom regionu (10 godina) MSP konsalting je stekao veliko i raznovrsno iskustvo u jačanju i razvoju upravljačkih i profesionalnih kapaciteta u opštinama i gradovima. Razvijeni upravljački kapaciteti u ovom smislu znače efektivne i efikasne upravljačke strukture koje omogućavaju optimalnu podršku građanima na demokratski način, uz pružanje socijalne pomoći i vladavinu prava. Konkretno podržavamo: jačanje učešća lokalne demokratije i građana, građanske inicijative i lokalnih medija u aktivnom oblikovanju i pokrivanju procesa planiranja i odlučivanja na lokalnom nivou; unapređenje i efikasniji rad lokalne samouprave i pružanje usluga građanima; jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz uspostavljanje povoljnih uslova i obavljanje aktivnosti koje stimulišu lokalni ekonomski razvoj; jačanje međuopštinske saradnje, međusobnu razmenu najboljih praksi i podsticanje saradnje između zajednica; promociju međunarodne razmene iskustava i razvoj pristupa za modernizaciju sistema.

Naše savetodavne usluge su prilagođene specifičnim zahtevima naših partnera (prvenstveno strani donatori, budžetski finansirane institucije, lokalne uprave, javna komunalna preduzeća, javna preduzeća, ali i organizacije civilnog društva i kompanije u privatnom vlasništvu) tako da ćete biti u mogućnosti da razvijete i sprovedete odgovarajuća i održiva rešenja za poboljšanje javnih usluga, povećanje učešća građana u procesu planiranja i donošenju odluka, ubrzanje ekonomskog razvoja na lokalnom i regionalnoim nivou. Saradnja sa nama obuhvata:

✔  Procena organizacionih kapaciteta, procena učinka i ocena kvaliteta usluga

✔  Unapređenje organizacionih i operativnih procesa putem organizacionog razvoja, obuka osoblja i instrumenata za upravljanje

✔  Uspostavljanje administrativnih struktura i procedura u upravljanju reformskim procesima i primeni upravljačkih metoda orijentisanih na rezultate

✔  Uspostavljanje instrumenata saradnje i izgradnja institucionalnih/organizacionih, administrativnih i upravljačkih kapacitete za regionalnu i međuopštinsku saradnju

✔  Definisanje odgovarajućeg oblika podrške koja je potrebna lokalnim samoupravama shodno specifičnostima i problemima u procesu upravljanja finasijama

✔  Razvijanje efektivnog i jasnog internog finansijskog kontrolnog sistema upravljanja koji se zasniva na odgovornosti rukovodstva

✔  Podrška u sprovođenju sveobuhvatnog procesa upravljanja imovinom

✔  Procena i izgradnja institucionalnih kapaciteta za planiranje i implementaciju novih koncepata pružanja usluga

✔  Analiza kvaliteta usluga i komunikacija sa građanima

✔  Priprema i sprovođenje javnih kampanja i jačanje učešća građana na lokalnom i regionalnom nivou, istraživanje javnog mnjenja

Reference:

MSP Konsalting
Zelena Gora 29
Kraljevo 36000

Phone: +381 36 319840
Mobile: +381 63 81 95 939
email: msp@msp.co.rs