Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Pomoć OSI i starim licima u vreme COVID-19– EU Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Klijent: Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije

Godina: 2020


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Održivi povratak – podrška i osnaživanje – – Program IPA 2014 Projekat se sprovodi u sinergiji sa drugim projektima koje finansira EU i drugim donatori koji pružaju komplementarnu podršku

Klijent: Danish Refugee Council Serbia

Godina: 2020


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: SMEs Digital – EU PRO EU Support to Municipal Development

Klijent: Naučno tehnološki park Čačak

Godina: 2020


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Obuke za sprovođenje javnih nabavki po PRAG procedurama i upravljanje ugovorima u EU/IPA programamima

Klijent: Grad Čačak

Godina: 2020


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Pomoć u kući – EU Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Klijent: Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije

Godina: 2020


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Public service improvement project 2015-2023 – Swiss Agency for Development and Cooperation ( SDC )

Klijent: Branch of the Association HELVETAS Swiss Intercooperation in the Kyrgyz Republic

Godina: 2019


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Upravljanje imovinom za buduće korisnike – EU EXCHANGE 5 Program

Klijent: Grad Smederevo

Godina: 2019


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Efikasno i efektivno upravljanje javnom svojinom- gradivni činilac transparentne javne uprave – EU EXCHANGE 5 Program

Klijent: Opština Kuršumlija

Godina: 2019


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom – EU EXCHANGE 5 Program

Klijent: Grad Čačak

Godina: 2019


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Podrška dostojanstvenim stambenim rešenjima i održivom životu interno raseljenih lica i povratnika u Srbiji – Program IPA 2014 kao deo podrške sektoru Vladavina prava i osnovna prava

Klijent: Danish Refugee Council Serbia

Godina: 2019


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“- EU EXCHANGE 5 Program

Klijent: Opština Arilje

Godina: 2019


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Aktiviranje za više mogućnosti – EU IPA 2014 Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Klijent: Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije

Godina: 2019


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom – EU EXCHANGE 5 Program

Klijent: Opština Topola

Godina: 2019


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Network for Youth-Brighter partners for brighter future – ERASMUS+ Program

Klijent: Udruženje građana Balkanski razvojni centar Kraljevo

Godina: 2019


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Podrška dostojanstvenim stambenim rešenjima i održivom životu interno raseljenih lica i povratnika u Srbiji – Program IPA 2014 kao deo podrške sektoru Vladavina prava i osnovna prava

Klijent: Danish Refugee Council Serbia

Godina: 2019


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Funkcionalna analiza Opštine Sjenica – Podrška podizanju nivoa upravljanja i ekonomskog planiranja na loklanom nivou za ubrzavanje implementacije održivih ciljeva razvoja u Republici Srbiji – Program Javne finansije za razvoj Ministarstvo finansija Republike Slovačke

Klijent: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Godina: 2018


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena DKTI IMPACT

Klijent: Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ

Godina: 2018


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Suočavanje sa nasiljem i diskriminacijom prema LGBTI osobama – uspostavljanje sistema monitoringa i izveštavanja – European Instrument for Human Rights (EIDHR) program

Klijent: Udruženje građana PRODOR Kraljevo

Godina: 2018


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Održiva poljprivreda, održiva inkluzija, održivo selo – Program Inicijativa za inkluziju uz finansijsku podršku GIZ-a

Klijent: Opština Arilje

Godina: 2018


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Stručna konsultantska podrška u proceni vrednosti imovine

Klijent: Opština Alibunar

Godina: 2018


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: Municipal Services for the creation of employment opportunities for vulnerable groups – Program Open Regional Fund for South East Europe – Modernization of Municipal Services (ORF MMS)

Klijent: Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ

Godina: 2017


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Unapređenje zaštite i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji – Evropska komisija-glavni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO)

Klijent: Danish Refugee Council Serbia

Godina: 2017


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: “Busy Bees” – Cooperative of Honey Producers – EU PROGRES

Klijent: Građanska Inicijativa za budućnost Bosilegrad

Godina: 2017


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Empowering Roma community for socioeconomic development and environmental protection in the City of Kraljevo – Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu

Klijent: Danish Refugee Council Serbia

Godina: 2017


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Ka ekološki odgovornoj i održivoj zajednici kroz primenu koncepta energetske efikasnosti – EU PROGRES

Klijent: Opština Kuršumlija

Godina: 2017


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: „Zdravlje na dlanu“ – sufinansiiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini Ministarstvo kulture i informisanja

Klijent: Radio Televizija Kraljevo i Ibarske Novosti doo

Godina: 2016


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Izrada predloga projekta, finansijer

Klijent: Društvo za borbu protiv raka Jelena Anžujska

Godina: 2016


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Podrška u uspostavljanju međuopštinske saradnje i promocija cirkularne ekonomije u odabranim opštinama GIZ IMPACT projekta II faza

Klijent: Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ

Godina: 2016- 2017


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: GIS alat za integralni lokalni ekonomski i turistički razvoj – EU PROGRES

Klijent: Opština Kuršumlija

Godina: 2016


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Sourcing for the Planet, Arilje – Environmental Infrastructure Support Programme (EISP)

Klijent: International Management Group – IMG

Godina: 2016


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: ECO Products Valorization in the Cross-Border Area – EU CBC Crna Gora-Kosovo Program

Klijent: Opština Bijelo Polje, Crna Gora

Godina: 2016


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: Analiza postojećeg informacionog sistema i savetodavna podrška u organizaciji i prikupljanju prostornih digitalnih podataka i uspostavljanju prostornih baza podataka

Klijent: Opština Alibunar

Godina: 2015


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Konsultantske usluge u upravljanju imovinom

Klijent: Opština Alibunar

Godina: 2015


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Obuke zaposlenima na poslovima upravljanja imovinom

Klijent: Opština Rekovac

Godina: 2015


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Podrška GIZ IMPACT Projektu u uspostavljanju međuopštinske saradnje u odabranim opštinama u Srbiji

Klijent: Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ

Godina: 2015-2016


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Imovina lokalne samouprave u procesima evropskih integracija – EU EXCHANGE 4 Program

Klijent: Grad Niš

Godina: 2015


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru-Zaustavimo političko zapošljavanje – EU program Podrške civilnom društvu

Klijent: Fondacija Centar za demokratiju Beograd

Godina: 2015


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Unapređenje ekonomskog položaja ranjivih kategorija u opštini Bosilegrad kroz proizvodnju meda – EU PROGRES

Klijent: Građanska Inicijativa za budućnost Bosilegrad

Godina: 2015


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Updating the Recovery Need Assessment with assessment needs of selected flooded households after the 2014 floods in Serbia – Canada Fund

Klijent: Udruženje građana PRODOR

Godina: 2014


Oblast: Modernizacija usluga/ Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Efikasno upravljanje imovinom – temelj lokalnog ekonomskog razvoja -EU EXCHANGE 4 Program

Klijent: Grad Kragujevac

Godina: 2014


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: Unapređenje socio-ekonomskog razvoja kroz efikasno upravljanjem imovine – EU EXCHANGE 4 Program

Klijent: Opština Alibunar

Godina: 2014


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development – EU ADRIA HUB IPA Program

Klijent: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Godina: 2014


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Identifikacija i pružanje tehničke podrške Kancelariji Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja

Klijent: Švajcarska Agncija za razvoj i saradnju –SDC

Godina: 2014

Oblast: Modernizacija usluga/ Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Upravljanje imovinom-korist za sve -EU EXCHANGE 4 Program

Klijent: Grad Požarevac

Godina: 2014


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Survey of Public Opinions on Waste Separation in the Municipality of Arilje – Environmental Infrastructure Support Programme (EISP)

Klijent: International Management Group – IMG

Godina: 2014


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Priprema tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki po principima PRAGa

Klijent: Veterinarski specijalistički institut Kraljevo

Godina: 2014


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: We Must Learn to Live in a World of Differences – EU CSF Program

Klijent: Društvo Roma „Prokuplje“

Godina: 2014


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Lučani

Klijent: Opština Lučani

Godina: 2013


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica – EU projekat

Klijent: Opština Arilje

Godina: 2013


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Osnaživanje ekonomskog razvoja kroz održivo upravljanje vodnim resursima – EU CBC Program Srbija/ Crna Gora

Klijent: JP Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje, Crna Gora

Godina: 2013


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Implementacija GIZ IMPACT Projekta faza I– Učešće građana i izrada strategije podizanja svesti u upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama u 5 pilot opština

Klijent: Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ

Godina: 2013-2014


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Joint Information System for process optimization “One health” – EU CBC Program Srbija-Bugarska

Klijent: Veterinarski specijalistički institut Niš

Godina: 2013


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Revizija Strategija socijalne zaštite u opštinama Surdulica, Trgovište i Vladičin Han – Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD)

Klijent: Program Ujedinjenih nacija za razvoj -UNDP

Godina: 2013


Oblast: Modernizacija usluga/ Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Oblast: Izrada Metodologije popisa i upisa imovine u lokalnim samoupravama – EU Program jačanja lokalnih samouprava u Srbiji faza II

Klijent: Savet Evrope

Godina: 2012


Oblast: Promo materijal i web sajt

Naziv projekta – Programa: Kraljevački dnevni centar- EU Program unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji

Klijent: Grad Kraljevo

Godina: 2012


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: Malina preko granica/ EU CBC Program Srbija-Bosna i Hercegovina

Klijent: Opština Arilje

Godina: 2012


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Preduzetništvo i start-up business

Klijent: Centar za preduzetništvo Kragujevac

Godina: 2012


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Spajanje ljudi promocijom nauke i kuture EU CBC Program Srbija/ Crna Gora

Klijent: Gimnazija Kraljevo

Godina: 2012


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama u Srbiji 

Klijent: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju-SDC

Godina: 2012-2013


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Razvoj održivog biciklizma – EU CBC Program Srbija/ Crna Gora

Klijent: Grad Kraljevo

Godina: 2012


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Zlatibor-Jahorina: Saradnja na magičan način

Klijent: Opština Čajetina

Godina: 2012


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: “Primena Zakona o planiranju i izgradnji” i “GIS baze podataka”

Klijent: Mobilis d.o.o. Beograd

Godina: 2012


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Izrada 2 predloga projekta za EU CBC Program Srbija/Bosna i Hercegovina

Klijent: Turistička organizacija Zlatibor

Godina: 2012


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Zlatiborsko-komski pašnjaci – EU CBC Program Srbija/Crna Gora

Klijent: Opština Andrijevica, Crna Gora

Godina: 2012


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Realizacija obuka Menadžment

Klijent: Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta, Beograd

Godina: 2012


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Izrada predloga projekata – Program donacija za osnovne potrebe stanovništva Ambasade Japana

Klijent: Opština Bogatić

Godina: 2012


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: Step to GIS as advance tool in planning and guiding sustainable development – EU EXCHANGE 3 Program

Klijent: Opština Kuršumlija

Godina: 2012


Oblast: Modernizacija usluga

Naziv projekta – Programa: GIS ključ razvoja novog Zlatibora – EU EXCHANGE 3 Program

Klijent: Opština Čajetina

Godina: 2012


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Strengthening Local Self-Government

Klijent: Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit –GIZ

Godina: 2011


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Step to GIS as advance tool in planning and guiding sustainable development – EU EXCHANGE 3 Program

Klijent: Opština Kuršumlija

Godina: 2011


Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Water Supply in line with European Standards -EU EXCHANGE 3 Program

Klijent: Opština Gornji Milanovac

Godina: 2011


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Stari zanati za novo doba/Program Evropske unije za društveno-ekonomski razvoj RSEDP II

Klijent: Opština Nova Varoš

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: RuralNet – National Rural Development Network, an instrument of CSO participation in policy making and enhancing dialogue with EU rural networks /Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue

Klijent: Asocijacija za razvoj ibarske doline “IDA” Kraljevo

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Prevencija bolesti zavisnosti i polno prenosivih bolesti i očuvanju bezbednosti mladih/ Projekat za implementaciju LAP za mlade opštine Čajetina Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Klijent: Opština Čajetina

Godina: 2011


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Malina preko granica/ EU CBC Program Srbija-Bosna i Hercegovina

Klijent: Opština Arilje

Godina: 2011


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Smanjimo otpad zajedno – novi korak biže Evropi /EU EXCHANGE 3 Program

Klijent: Opština Arilje

Godina: 2011


Naziv projekta – Programa: Oblast: Analiza, planiranje i razvoj

Naziv projekta – Programa: Razvoj održivog biciklizma – EU CBC Program Srbija – Crna Gora

Klijent: Grad Kraljevo

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Integral Development of Tourism in Kladovo and Pojejena Municipalities/ EU CBC Program Srbija-Rumunija

Klijent: Opština Kladovo

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Izrada Projekta obnavljanja dve osnovne škole u Kraljevu

Klijent: Geberit International AG

Godina: 2011


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Karakteristike tržišta u agro-sektoru kao podrška ženama preduzetnicama u agro-sektoru – xxxx

Klijent: Centar za preduzetništvo Kragujevac

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Zlatiborsko-komski pašnjaci – EU CBC Program Srbija/Crna Gora

Klijent: Opština Čajetina

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Together for nature – EU CBC Program Srbija/Crna Gora

Klijent: JKP Čistoća Kraljevo

Godina: 2011


Oblast: Obuke i stručno usavršavanje

Naziv projekta – Programa: Preduzetništvo i start-up business

Klijent: Centar za preduzetništvo Kragujevac

Godina: 2011


Oblast: Upravljanje projektima

Naziv projekta – Programa: Srpsko selo u EU, EU u srpskom selu – European Integration Media Fund

Klijent: Atlas Media Group, Beograd

Godina: 2011


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Program podrške opštinama – faza III Municipality Support Programme

Klijent: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju-SDC

Godina: 2008-2011


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Program podrške opštinama – faza II Municipality Support Programme

Klijent: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju-SDC

Godina: 2004-2008


Oblast: Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

Naziv projekta – Programa: Program podrške opštinama – faza I Municipality Support Programme

Klijent: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju-SDC

Godina: 2001-2004

MSP Konsalting
Zelena Gora 29
Kraljevo 36000

Phone: +381 36 319840
Mobile: +381 63 81 95 939
email: msp@msp.co.rs