Category Archives: Services

Trainings and professional development

Trainings and professional development

  • Upravljanje ljudskim resursima i razvoj ljudskih resursa u javnim službama. Javni servis treba da motiviše zaposlene, podstiče lojalnost i na taj način obezbedi dobro pružanje usluga uspostavljanjem podsticajnih struktura i optimalnih sistema u karijeri. Savetujemo partnere tokom čitavog ciklusa upravljanja ljudskim resursima, od zapošljavanja i imenovanja, preko procene efikasnosti i poređenja, do naknada i izlaska iz javnog sektora.
  • Podrška HR sektorima u uvođenju savremenih metoda za razvoj upravljanja ljudskim resursima i ljudskih resursa, uključujući uvođenje internih programa stručnog usavršavanja.
  • Pripremu i izvođenje stručnih i opštih menadžment treninga na teme: komunikacija, timski rad, upravljanje promenama, PR, organizacioni razvoj, upravljanje dokumentacijom, poslovna administracija, upravljanja ljudskim resursima, finansijsko upravljanje, javne nabavke i restrukturiranje sa reorganizacijom.
  • Stručne obuke i konsultantske usluge za jačanje ljudskih kapaciteta u upravljanju imovinom.
  • Obuka za upravljanje projektima i investicijama.
  • Alternativni izvori finansiranja .
Project Management

Project Management

Sistematski planski pristup u razvoju sa jasno definisanim pravcima akcija je od ključnog značaja za sve aktere i u javnom i u privatnom sektoru. Pristup donatorima i razvojnim fondova je uslovljen odražavanjem definisanih razvojnih ciljeva i pravaca na osnovu usvojenih strateških dokumenata. Continue Reading

Modernization of Services

Modernization of Services

Sistematski planski pristup u razvoju sa jasno definisanim pravcima akcija je od ključnog značaja za sve aktere i u javnom i u privatnom sektoru. Pristup donatorima i razvojnim fondova je uslovljen odražavanjem definisanih razvojnih ciljeva i pravaca na osnovu usvojenih strateških dokumenata. Continue Reading

Institutional development and capacity building

Institutional development and capacity building

Sistematski planski pristup u razvoju sa jasno definisanim pravcima akcija je od ključnog značaja za sve aktere i u javnom i u privatnom sektoru. Pristup donatorima i razvojnim fondova je uslovljen odražavanjem definisanih razvojnih ciljeva i pravaca na osnovu usvojenih strateških dokumenata. Continue Reading

Analysis, planning, development

Analysis, planning, development

Sistematski planski pristup u razvoju sa jasno definisanim pravcima akcija je od ključnog značaja za sve aktere i u javnom i u privatnom sektoru. Pristup donatorima i razvojnim fondova je uslovljen odražavanjem definisanih razvojnih ciljeva i pravaca na osnovu usvojenih strateških dokumenata. Continue Reading